Pascal; theoloog en wetenschapper, denker en spreker

 

SPREKEN IS ZILVER MAAR ZWIJGEN IS GOUD

Weet u het nog? Moet jij het misschien vandaag leren: Eén van de wetten van Pascal:"

Een druk die wordt uitgeoefend op een vloeistof die zich in een geheel gevuld en gesloten vat bevindt, zal zich onverminderd in alle richtingen voortplanten.

Wat Pascal zei: “Wij spreken vaak op ogenblikken waarop het beter zou zijn om te zwijgen. Denk bijvoorbeeld aan groot verdriet. Wat klinken onze woorden hol”.

Ook zei hij: “Wij zwijgen vaak waar we juist zouden moeten spreken. Denk aan de momenten waarop mensen rondom je heen lachen en spotten met God, dwaze opmerkingen maken over het geloof….”

Pascal zei: “Zwijgen is de ergste vorm van geloofsvervolging. Geen vijandig mens, geen duivel, geen andere geest kan de kerk zo verlammen en kwellen dan “zwijgen”. Heiligen in de kerk van vorige eeuwen hebben nooit gezwegen. Zij openden hun mond en spraken”.

Pascals zuster was een non van Port Royal. Het spreken werd haar op een bepaald moment verboden. Zij zei toen: “Ik weet heel goed dat het niet de taak van ons, zusters is, om de waarheid te verdedigen.

Maar wij leven in droevige tijdsomstandigheden; de bisschoppen hebben de moed van nonnetjes... en zwijgen. Dan moeten wij... de nonnetjes, de moed van bisschoppen opbrengen... en spreken.”

Zie hier een boodschap uit de verre geschiedenis… speciaal voor onze tijd.    

 

= = = = = = = = =

Dit moet u weten

Dit heeft me geraakt tot diep in mijn binnenste…. Wat hier volgt is puur, is spontaan. Is zonder dwang en ook ongecompliceerd.

 

“DE GROTKERK”

Egypte is geen land van grote vrijheid voor Christenen, dat wist u ook wel. Maar toch is hier iets te beleven dat ongekend is. In een tijd waarin wij in Nederland honderden kerken sluiten, verkopen en zelfs slopen… In diezelfde tijd komen onze broeders en zusters in Egypte massaal samen. Het is dan wel een Koptische kerk…. Nou en dan?

Laat dat nu eens een keer vallen… dat idee van: “Mijn kerk alleen is de goeie kerk”. Zet het van u af. Het brengt u geen stuiver winst als u lid bent van de beste kerk. De kerk die de beste sprekers heeft, de kerk die het zuiverst volgens de Bijbel leeft. De beste kerk bestaat niet! En ze komt ook nooit, nimmer!

Als u of jij een Reformatorisch of typisch Nederlands denkend mens bent, vergeet het even en geniet mee met deze mensen.

 

Het volgende artikel nam ik over om u door te geven:

(het is van Jeffrey Schipper en stond op C.I.P.)

 

In deze Egyptische kerk komen iedere week 70.000 christenen samen

De “Cairo Cave Church” is één van de grootste kerken van Egypte. Iedere week komen hier meer dan 70.000 christenen samen om de Heere Jezus te aanbidden. In onderstaande video is te zien hoe de tienduizenden gelovigen het prachtige lied 'Emmanuel' zingen. 
Door politieke onrust, een verslechterende economie en een toenemend aantal militante opstandelingen hebben Egyptische kerken het erg moeilijk.  "Het is niet gemakkelijk om in deze periode onderdeel te zijn van de Koptische Kerk," maakt priester Markos Ayoub duidelijk. En toch slaagt zijn kerk erin om zich staande te houden.
Deze levendige kerk staat in schril contrast met de uittocht van de vele christenen die de Arabische wereld ontvluchten.

Ga deze belevenis aan, nu! Misschien gaat uw hart dan wat sneller kloppen. Gericht op de Heiland, de “Verlosser der wereld”, dat heerlijke oude begrip, dat volkomen nieuw is.

Koptische kerk in Egypte 

Vindt u/jij dit wat al te luidruchtig, kijk en luister dan ook nog even naar deze video.

Ondergronds in China

Het kan je veel vreugde geven. Wat is er heerlijke dan te zien hoe in de Heiland wordt geloofd in allerlei landen. Mensen die leven in vrijheid of diep in het geheim zoals vaak in China het geval is.

Er gaat door alle landen een blij Evangeliewoord. Zalig wie het hoort!

Hartelijke groeten vanuit Peru.

Jan van Dooijeweert