Beste vrienden van stichting “Andreas Werk”

Het lijkt wel eens een beetje stil van deze kant vandaan. En dat is ook zo.Nellie en ik zijn nu anderhalf jaar niet lijfelijk naar Peru geweest. In die tijd heeft u geen reisverslagen van ons gehad. Die waren er nu eenmaal niet. In die tijd heeft het werk niet stil gelegen.

Ik stuur u hierbij een foto van een grote groep mannen die drie jaar op rij drie weken achter elkaar op cursus waren in Pichanaki. Deze mannen zijn uitgezonden als assistentes van “Obra de Andres”, (de naam van onze stichting in het Spaans). Zij werken allen op hun eigen bescheiden plekje in Peru. In totaal hebben we nog twee van deze groepen. Het contact met deze mensen is niet zo heel frequent, maar wel regelmatig. Zij gebruiken ons materiaal en onze Bijbels en vragen regelmatig advies.

Eén van hen (nummer 1) is David Paukar. Deze trouwe en lieve, ijverige broeder is door een busongeluk, op weg naar een conferentie die hijzelf zou leiden, on gekomen. We verloren in hem een heel trouwe broeder die een sterke hulp was voor een andere broeder in het hooggebergte van Puno; broeder Filiberto (nummer 2). U zult zich Filiberto nog herinneren van berichten over noodsituaties boven in de bergen door het klimaat.

Verder is er nog een heel belangrijk persoon te vinden op deze foto: de heer M. (Mario) Herrera uit Gorinchem (zie geel pijltje)  Tijdens onze laatste bestuursvergadering is hij toegetreden tot ons stichtingsbestuur. Ook op deze plaats willen we hem een hartelijk welkom toeroepen. En de zegen van de Heere toewensen en toebidden voor de taak die hij op zich genomen heeft. Hij heeft de functie van Secretaris op zich genomen. Daarnaast is er voor hem nog een heel andere taak weggelegd: Mijn verantwoording in Peru over te nemen, bij de bank, bij het Bijbelgenootschap. Maar ook in correspondentie met de broeders zendelingen die we hebben uitgezonden.

Het is niet alleen de hele zwerm werkers die op de foto staan en de twee andere groepen assistentes, maar naast hen hebben we 10 broeders speciaal als zendelingen uitgezonden. Zij hebben de opdracht om gemeente te stichten en voorgangers op te leiden op kleinere schaal dan wij het mochten doen in de achterliggende 18 jaren.

De overgang van ons naar hem zal gewoon geleidelijk verlopen. Voorlopig blijven wij ook nog bij het werk betrokken. We willen zelfs proberen om in januari 2019 nog een korte periode naar Lima te gaan. Dit schrijven is dus niet een afscheidsbrief maar juist een welkomst brief. Een welkom aan onze broeder Mario.

 Hier volgt een korte beschrijving van wie Mario Herrera is (door hem zelf geschreven):

Even voorstellen dus:   Ik ben Mario Herrera en ik ben geboren en getogen in Guatemala stad, Centraal Amerika. Sinds mijn huwelijk met Dicky (uit Nederland) in 1981 woon ik in Gorinchem. Wij hebben drie kinderen gekregen en vervolgens zijn we de grootouders van acht kleinkinderen geworden. 

Omdat mijn moedertaal Spaans is,  werd ik weleens benaderd voor vertaalwerk en ook Jan van Dooijeweert heeft mij daar jaren geleden al voor gevraagd. Daardoor ben ik eigenlijk al vrij snel betrokken geraakt bij “Obra de Andres”, (“Andreas Werk”). Behalve het vertaalwerk ben ik een aantal keren mee geweest naar Peru voor een bijdrage aan de conferenties in Pichanaki en Lima. Ook heb ik een aantal jaren maandelijks contact onderhouden met de broeders, die op bijgevoegde foto staan. Voor veel broeders is het Spaans de tweede taal en voor sommigen is het dan ook best moeilijk om begrijpbaar Spaans te spreken en te schrijven.

Voor mij was het mooi om te zien hoe de kracht van Jan en de trouw van Nellie als een motor voor de Peruaanse broeders functioneerde. En, zoals u wel weet, niet altijd onder makkelijkste omstandigheden.

Niet alleen het persoonlijke contact met de Peruanen, maar ook door alles wat zij schriftelijk hebben verteld, hebben we een geestelijke band ervaren. Als iemand in Nederland meer van de Bijbel wil leren is dat geen probleem. Er zijn cursussen, scholen, universiteiten etc., maar in Peru is dat wel wat gecompliceerder,  omdat de broeders kostwinner zijn en daarnaast hun arbeid in de kerk of op het zendingsterrein doen, ontbreken tijd en geld om  Bijbelstudie te kunnen doen. 

Toen het bestuur me vroeg om lid te worden, heb ik dit ervaren als een gebedsverhoring, ook al ben ik mij bewust van mijn eigen beperkingen. Hoewel het werk niet helemaal onbekend is voor mij, wil ik u toch vragen te bidden voor mij en het werk van “Obra de Andres”.

Een hartelijke kennismakingsgroet van mij en van mijn vrouw Dicky.

Mario Herrera.

 

 

Het feit dat we Mario al zo lang kennen (hij is ook al gepensioneerd hoor!) maakt het voor ons gemakkelijker om stapje voor stapje alles aan hem over te dragen. Voorlopig zijn we samen bezig om alles over te hevelen en te plannen voor de toekomst. Graag vraag ik om uw gebed hiervoor en ook voor Mario.

Hartelijke groeten en Gods zegen                                                                              Jan en Nellie

 Waddinxveen, 1 oktober 2018

 

Namens: Het bestuur van de stichting “Andreas Werk”

Reinier de Bruin, voorzitter

Mario Herrera, secretaris

Johan van Beijnum, penningmeester

 Henk van der Zwan, adviseur

 Jan en Nellie van Dooijeweert.