Wast op in de genade en de kennis van onze Heere en Heiland

T H E M A  –  A V O N D E N
Met Evangelist Jan van Dooijeweert


Op verschillende plaatsen hebben deze avonden mogen verzorgen. Er word op allerlei plaatsen aan deze avonden voorbereidend gewerkt. Mensen hebben zich ingezet en hebben hard gewerkt om alles te organiseren.  

We merken dat er ook nog enkele vragen zijn over de bedoeling van deze avonden.

Er zijn nog avonden beshchikbaar om eventueel in uw omgeving een avond, o meerdere avonden te organiseren. 

Wie zet er iets op in Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Noord Holland, Noord Brabant, Limburg....?

Ik hoor graag van u of van jou. Het mag een jongerenavond zijn,maar ook een gewone avond vanuit de kerkelijke gemeente. 

 

Vooral voor veel jongeren is het een probleem om "op te wassen" in de genade en de kennis van Jezus Christus. Maar ook heel veel ouderen tobben hier vreselijk mee. De brieven die we bijna dagelijks krijgen, liegen er niet om. Het is een probleem. Met deze avonden willen we hulp proberen te bieden.

De tegenstander van Jezus Christus heeft een geweldig middel gevonden om het werk van Gods genade tegen te staan:

VERWARRING ZAAIEN....

Hij doet het met gulle hand. Als de boer zaait op zijn akker wil hij dat de hele akker bezaaid word. Geen plekje mag onbenut, zonder oogst, zijn.

Precies zo is het momenteel in de kerken. De duivel wil niets anders bereiken dan de opheffing van de Gemeente van God, de Gemeente van Jezus Christus. Hij weet dat Jezus komt, hij weet ook dat het niet lang meer zal duren voor hij komt. 

Hij weet ook dat jongeren in deze verwarring grijpen naar het Woord van God om de weg te vinden.

MAAR DAT ZAL NIET DOORGAAN!! Hij weet wel middelen om de jongeren en ook de ouderen bezig te houden zonder dat zij naar Jezus gaan. Hij heeft geweldige middelen bedacht, ik noem er een paar:

- wettische gedachten en regeltjes

- afhoudende prediking

- handhaven van oud taalgebruik

maar hij heeft nog veel ingrijpender dingen. Dat is waar Paulus op doelt in de Galaten brief. Verwarring zaaien door allerlei waarheden en zekerheden in twijfel te laten trekken door "gelovigen" of "anders gelovenden".

Kort gezegd : door verwarring te laten zaaien door mensen van het ene kerkgenootschap, bij mensen van een ander kerkgenootschap. Dit is één van de sterkste wapens in de handen van de duive, de tegenstander van Jezus.

Momenteel worstelen jongeren veel met deze soort problemen.

In dat licht willen we onze "THEMA-AVONDEN" ORGANISEREN. Deze avonden zijn in de eerste plaats voor onze jongeren en jong volwassenen bestemd. De mensen die aan het begin van het leven staan. Dit zijn tevens de mensen waaruit de kerk straks zal bestaan.

Op heel veel plaatsen worden jongeren verdacht gemaakt. Het wordt hen in de kerk  vaak op allerlei manieren moeilijk gemaakt. Ik ben het direct met iedereen eens dat deze jonge mensen anders zijn dan wij ouderen.

Maar zijn deze jongen mensen slechter tegenover de Heere God dan de ouderen?????????

Laten we strijden tegen deze gedachte! "Er is geen onderscheid; noch van Jood, noch van Griek" stat er in de Bijbel. Met een variant hierop mogen we zeggen; "Er is geen onderscheid, noch van ouderen, noch van jongeren".

Met onze 'THEMA-AVONDEN" willen we jongeren en jong volwassenen helpen om de dingen van het geloof iets beter te begrijpen. Op die manier willen we hen ook helpen om vaster in hun schoenen te staan tegenover alles wat op hen af komt. 

 

Als eerste: We zulllen de naam van deze avonden een beetje duidelijker maken:

"THEMA AVONDEN VOOR JONGEREN" 

Hulp voor jongeren rond de vragen over "het geloof" en "geloven" en  "ik geloof". Maar we durven op deze avonden op alles in te gaan, zoals: "Wat is geloven eigenlijk",  "hoe weet ik dat ik een kind van God ben", "bestaat Jezus echt",  en nog duizend en één vragen meer.

Zie je dat ik achter deze thema's geen vraagteklen zet! We gaan daar niet een beetje mijmerend en twijfelend over nadenken. Maar we aan het opzoeken in Gods Woord, de Bijbel.

Ook ouderen zijn op deze avonden welkom! Van harte welkom! Ouden en jongen groeien in de gemeente van Jezus Christus toch gezamelijk op?!!

Als je een avond aangekondigd ziet staan; noteer die gelijk in je agenda als het een beetje in de buurt is. EN... schrijf jouw vragen op een papiertje om mee te nemen naar die avond... OF wat nog veel beter is: stuur je vraag naar ons toe via onze contactpagina. Dan weet je zeker dat je vraag naar voren komt op die bewuste avond. Op deze manier willen we proberen om met elkaar wat duidelijker zicht op het Bijbels geloven te krijgen.

We hebben op deze avonden een thema. Ik bereid dit voor, ik heb daarvoor ook mensen die me helpen om tot heldere, duidelijke, Bijbelse antwoorden op de vragen te komen.
Deze avond kunnen door iedereen bezocht worden, van welke kerk ook. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor onze jonge mensen, om samen tot wat meer duidelijkheid en kennis van ons Christelijk geloof te komen. Op deze avonden komen geen besprekingen over kerken aan de orde. Alleen het Bijbels geloof! En dan met name het persoonlijk geloven.
Hoewel deze avonden vooral gericht zijn op hulp voor jongeren, zijn ook ouderen van harte welkom. Deze avonden behoren ook niet tot de categorie “jongerenavonden”, zoals we die kennen.
Het zijn avonden in vertrouwde sfeer van ons kerkelijk denken.

Hoe komt een avond tot stand?
- iemand neemt contact met mij op:
jwn8843@gmail.com of
via onze contactpaina: http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862
Dat kan zijn: een vereniging, jeugdclub, bestaande vriendenkring, kerkenraad.
Maar ook gewoon iemand heel persoonlijk, iemand die vind dat er in zijn of haar omgeving over een bepaald onderwerp eens iets uitgelegd moet worden.
- we bespreken samen een plan de campagne en komen tot een afspraak.
- de persoon die contact met ons opneemt is verantwoordelijk voor de lokaliteit, afspraken van datum en uur, kopje koffie of thee op de avond zelf etc.
- wij zorgen voor de publiciteit d.m.v. sociale media etc.
- om de kosten te dekken houden we op de avond zelf een collecte.

Waar kan ik een avond organiseren?
Dat kan overal zijn. Op dit moment wordt er voorbereidend gewerkt in gebieden waar veel kerken zijn. Maar het mag ook zomaar in een buitengebied zijn, Groningen, Friesland, Drenthe, Noord Holland, Limburg, België.
Een avond kan ook georganiseerd worden met een plaatselijke vereniging in besloten kring.

Welke onderwerpen komen ter sprake op deze avonden?
Dat zal heel verschillend zijn. Ik heb zelf een hele lijst met thema’s die belangrijk kunnen zijn. Maar u kunt ook zelf een thema aanreiken.

Waarom organiseert u deze avonden?
Heel simpel: naar aanleiding van vragen die we regelmatig krijgen. We willen met deze avonden helpen om vooral onze jonge mensen een beetje meer wegwijs te maken in de dingen van ons geloof.

Kom gerust met meer vragen.
Kom met aanvragen voor een avond in uw plaats of in uw omgeving.

 

Heb jij/ u belangstelling om hierbij te helpen?
Neem dan contact op door middel van dit contactformulier
Schrijf hieronder uw/jouw voorstel, vraag, idee....
Je krijgt zo snel mogelijk antwoord of reactie

Meldt u aan met ons contactformulier