Durf je nog Christen te zijn?

KERSTFEEST 2016

Dat is Kerstfeest in een verbroken, verscheurde, besmeurde, bevuilde, hatende, briesende, verscheurende, moordende wereld….

Kan dat wel?

Wat?

Nu Kerstfeest vieren……

Ja! Dat kan!

Dat moet!

Luister maar wat de engel zei tegen Maria: ….u zult een Zoon baren en Zijn naam heten JEZUS. Deze zal groot zijn en de Zoon van Allerhoogste genoemd worden…. (Lukas 1:31 en 32)

Weet u wat een van de lijfspreuken van Martin Luther King was?

Deze: “JEZUS HEEFT EEUWIG GELIJK!”

Ja, dat uitroepteken (!) moet er achter staan. Het geldt heel nadrukkelijk ook voor Kerstfeest 2016: Jezus heeft eeuwig gelijk. Ook in onze tijd. Kruisen verdwijnen uit scholen en openbare gebouwen, Kerstfeest wordt: “Eindejaarsfeest”.

Om Jezus worden de schouders opgehaald.

Wie met Hem wil leven wordt een beetje meewarig aangekeken. De Bijbel is gepasseerd station. Wie gelooft er nu nog in een schepping in zes dagen. Wie gelooft er nu nog in dat “boompje met een paar appels”?

Weg met al die dingen. Sprookjes daar houden we niet meer van. Het hele paradijs verhaal is een gepasseerd station. We weten nu wel beter.

“Wir machen das!”

“We redden het wel!”

Op alle terreinen van het leven zien we dit naar voren komen…

Die taxichauffeur in Peru zei tegen ons: “Ja, we zouden welvaart hebben in Peru als we maar niet opgescheept zeten met die rot Indianen”.

In de grote wereldpolitiek is het niet veel beter: “Als die Joden maar niet in het midden oosten zaten, dan zouden we wel vrede krijgen.”

We maken alles in orde, we gaan de wereld redden!

En zo sukkelen we verder. Het nieuwe jaar tegemoet.

Wie let er nog op dat we zulke kleine mensjes zijn? Wie let er nog op dat het baby’tje van Bethlehem “Zoon van de Allerhoogste” zal heten?

Wie durft nog openlijk achter Hem aan te komen? Wie durft nog Zijn naam te noemen in het openbaar? Wie wil nog Zijn discipel zijn?

 

Ik geef u een klein stukje door uit een dagboek van Napoleon. Op Sint Helena dicteerde hij zijn adjudant:

 

„Ik heb grote massa’s bezield, ze gingen voor mij de dood in, maar ik bezit niet het geheim, om  liefde voor mij in de harten te planten.

Dat is het noodlot van alle wereldgroten.

Men vergeet ons en de naam van een veroveraar blijft slechts een onderwerp voor schoolopstellen.

Wat een afgrond ligt er tussen mijn ellende en het eeuwige Rijk van Christus, die gepredikt, bemind en in de hele wereld aanbeden wordt”.

 

Zo zag deze geweldenaar de macht van de wereldse leiders. De macht zonder Jezus.

De macht van Jezus is de macht van Gods liefde. Deze liefde van God tot verloren mensen schittert heel speciaal met Kerst. Kerstfeest-Christusfeest. Tot heil van mensen geboren. Zijn geboorte, Zijn leven en sterven, Zijn opstanding uit de dood en Zijn hemelvaart…. Dat is de onuitputtelijke bron van leven. Eeuwigheidsleven. Leven dat nooit vergaat, dat nooit stuk gaat. Leven dat kracht geeft. Kracht om te getuigen in deze wereld chaos. Kracht om present te zijn op alle plekken van het leven: school, gezin, maatschappij, fabriek, kantoor, handelsmissie, vliegtuig of autobus…. Sta present! Niet in de aanvalshouding als een vechter, maar als een discipel van het Kind van Bethlehem. Zachtmoedig, liefdevol,.

Jezus vraagt van ons, geen enkele macht ter wereld te accepteren als oppermachtig, maar Hij roept ons op Kerstfeest toe alleen te vertrouwen op Zijn heerlijke liefde, Zijn onuitsprekelijke goedheid, Zijn grenzeloze barmhartigheid geduld. Dwars tegen alles in geloven in zijn macht en majesteit.

Dan worden de rollen omgekeerd: Niet de machtige, grote, dreigende en oorlogszuchtige wereld heeft gelijk… maar:  „Jezus heeft eeuwig gelijk”.

Vier uw feest met Kerst en laat het niet omvormen tot eindejaarsfeest of eindejaar vakantie. Vier feest met die geweldige gedachte: Jezus heeft eeuwig gelijk”.

Waarin heeft Hij gelijk?

 Jezus dan sprak weer tot hen, en Hij zei: “Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben”. Johannes 8:12

 Laat je niet langer gevangen houden, door allerlei duisternis, maar wandel in het Licht. Het Licht voor en van de wereld.

Licht voor u, voor jou!

JEZUS HEEFT EEUWIG GELIJK, zul je het onthouden?

EEN DEEL VAN HET GRAFSCHRIFT VAN Ds. KING:

"EINDELIJK VRIJ!"