Kerstgroet 2020

                              KERSTGROET: ZIE ONDERAAN DE PAGGINA
 
LIEVE ALLEMAAL
We bedoelen daarmee in de eerste plaats onze kinderen- klein en achterkleinkinderen.
Maar ook verdere familie, vrienden en kennissen. En vooral  niet te vergeten alle contacten die we hebben door
ons werk. Ook alle broeders en zusters in het geloof, in welk kerkgenootschap u of jij ook uw thuis vinden.We kunnen helaas niet meer naar Peru. Vandaar dat u niet meer onze "kerstkrant" ontvangt. 
Het is voor ons niet verblijdend dat we niet meer naar Peru kunnen. Maar alles heeft zijn tijd. Wij hebben in Peru een gouden tijd mogen beleven.
WE DANKEN IEDEREEN OOK VAN HARTE VOOR HET GEWELDIGE MEELEVEN DAT WE VAN U ONTVANGEN HEBBEN. DAT HEEFT ONS VERSTERKT EN BEMOEDIGD.
We hebben ook nog dagelijks contact via de sociale media. Het werk gaat gelukkig goed door. Broeders uit Peru zelf werken in dezelfde lijn als wij.
Broeder Mario Herrera heeft zich geweldig snel echt in gewerkt in alle materie. Daardoor laten we ook het graag aan hem over. Samen met het 
bestuur van de stichting "Andreas Werk" mag hij het werk voortzetten.
Wij krijgen gelukkig door de Heere God nog werk aangeboden hier in Nederland. Dat is werk op verschillende terreinen en op verschillende niveaus.
Van voorgaan in gemeenten tot kleine  Bijbelkringen waar beginners de Bijbel leren kennen of waar jongeren (en ook wel ouderen hoor) die vastlopen 
met vragen van het geloof hun antwoord vinden in het Woord van God.
De lezingen die we mogen verzorgen zijn zeer divers. Voor gemeenten, voor  verenigingen, in bejaardenhuizen, op scholen, Christenvrouw en Plantage,
thema-avonden in Veenendaal met vast schema, enzovoort.... 
De Corona pandemie speelt ons natuurlijk heel erg parten. Heel veel lezingen vallen weg. 
Waar jongeren Bijbelstudie opzetten wordt meestal wel een oplossing gevonden om het door te laten gaan.
We vragen graag blijvend uw gebed voor de Indianen in het Amazone gebied en voor de bergbewoners in het hoge deel van Peru.
Maar ook voor de bediening die wij, mijn vrouw en ik, mogen hebben in Nederland. Maar ook houden we ons beschikbaar om in het 2021 lezingen te
houden over het werk onder de Indianen aan de Amazone, of over een gewoon vrij onderwerp. Alles: zo de Heere wil en wij leven!
Neem gerust contact met ons op via onze contactpagina:   
 
 
We hopen en bidden dat Kerstdagen en de jaarwisseling voor gezegende dagen mogen zijn. Dagen waarop u/ jij iets ervaart van Gods liefde tot  
zondaren.
Hartelijke groeten van Jan en Nellie van Dooijeweert