Thema avonden voor iedereen

THEMA – AVONDEN

over geloofsvragen

met Evangelist Jan van Dooijeweert

 

September in het land!

Dan komt het einde van de zomer in zicht.

De vakanties zijn voorbij en de herfst en wintertijd komen er aan.

De heerlijkste tijd om je wat te verdiepen in dingen waar je anders niet aan toe kwam.

 Lieve mensen ik heb in de loop van de zomer niet echt stil gezeten. Gesproken op verschillende plaatsen. Voorgegaan in invaldiensten. Veel gedaan in Peru via mail en telefoon. De zomer was heel vol. Ook behoorlijk wat contacten via de website en Facebook.

Ik ben geschrokken van de vele vragen die er zijn op het gebied van ons geloof. Vooral bij jonge mensen. Dit heeft me aangemoedigd om voor de komende winter weer klaar te staan om overal heen mee te werken aan avonden over vragen over ons geloof.

We hebben als jonge mensen veel om hoog te houden. Straks hebben we kinderen, of nu al? Die kinderen worden groot. En wat dan? Niets meer weten van ons geloof?

En wij zelf? Met de handen in het haar staan omdat we niet weten wat we onze kinderen moeten antwoorden op hun vragen. Er is zoveel onzin over ons geloof in de omloop. Zoveel onduidelijkheid. Zoveel onbegrip, zoveel twijfel en storm in het hart.

 Ga het deze winter te lijf! Doe er wat aan!

Neem de tijd om een avond te organiseren. Neem de tijd om je te verdiepen in het Woord van God. Laten we met elkaar optrekken om meer te weten over de Heere en Zijn dienst. Er is oveel dat daar mee te maken heeft. Maar er is ook zoveel dat wij kunnen verbeteren. In de omgang met elkaar. In de zorg voor de ander. In de contacten met cursisten en leerlingen op school. Predikanten met hun gemeenteleden. Kerkenraden op huisbezoek. Ouders met hun kinderen. 

Er zijn heel veel avonden voor jongeren. Die liggen vaak in de sfeer van een stukje studie en een stukje ontspanning. Prachtig!

Onze THEMA-AVONDEN zijn helemaal gericht op de vragen die u heeft. We willen u op die avonden helpen om beter de weg te vinden in Gods Woord, maar ook om duidelijker antwoord te vinden op de vragen bij uzelf. Het zijn avonden die niet uit een stichting voortkomen. Avonden waar ook elke dominee of kerkeraadslid welkom is. Zowel jong als oud voelt zich er thuis. We beginnen met ene kopje koffie of thee. Er is gelegenheid om vragen te stellen. 

Het is niet belangrijk met hoeveel mensen je bent. Als u een ruimte hebt om samen te komen en u nodigt mensen uit, dan kom ik graag een avond om te spreken over geloofsvragen ( en ik breng mijn vrouw mee)

Onderwerpen draagt u zelf aan. Kosten voor zo’n avond voor mijn deel zijn niet veel: alleen de benzine. We houden gewoon een collecte om alles te kunnen betalen.

Video info: klik hier

Ik heb in dit seizoen nog enkele avonden beschikbaar. Bel me gerust op mijn   mobiel nummer 0651261872

Of leg contact via onze contactpagina.

http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862

Ik hoor graag van u / jou.....

Hartelijke groeten en vooral Gods zegen toegewenst