Waarom liet God dit toe?

NEE TOCH?

Dit kan toch niet waar zijn……

Dat iemand, nee, een christen, bij het overlijden van enkele predikanten in een paar maanden tijd,  zich afvraagt….. “Waarom liet God dit toe”.

Voor die vraag is er toch geen plaats in het Gereformeerd, Bijbels geloofsdenken! We hebben toch zekerheden meegekregen?  

Dit is ons geloof: Wat is uw enige troost, in leven en sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, niet van mijzelf ben, maar van mijn trouwe Zaligmaker Jezus Christus. Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft, en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft, en mij zo bewaart, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moeten; daarom verzekert Hij mij ook, door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven. En Hij maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan voor Hem te leven.  

Ik heb het een beetje omgezet in vertellende vorm, zoals je het aan kinderen uit zou leggen.  

Lieve, beste mensen, het word tijd dat we Bijbels gaan denken. “Ons leven is in Gods hand”. En daar is het veilig! Maar die hand van onze Vader, onze hemelse Vader, snijdt ook mijn leven af. En niemand anders.

Hij heeft voor ieder van ons het levenseinde bepaald! Ook van u! Ook van jou!

Ook van die dominee die gisteravond zo plotseling stierf. Het is aangrijpend! Juist voor ons die nog leven mogen. Ook ons levenseinde is door de Heere God bepaald.  Voor een kind van God betekend dit moment: “Ingaan in de eeuwige heerlijkheid die God weggelegd heeft voor allen die Hem liefhebben en vrezen”.

Het sterven is als een poort; de ingang in die eeuwige heerlijkheid. Dat we in onze tijd zoveel mensen ontmoeten die daar geen zekerheid over hebben, dat komt omdat ze tevreden zijn met een 'vraagteken' leven. Met een twijfelleven. Dat is niet Bijbels!

Als ik van Jezus Christus ben, door Hem vrijgekocht, door Hem betaald…. dan wacht mij de eeuwige heerlijkheid. Dat is met het water van alle oceanen niet af te wassen. Dat is door alle duivels die er zijn niet weg te nemen.

Mijn Vader geeft me dat, uit genade, omwille van de verdienste van Jezus Christus, mijn Heere en Zaligmaker. Deze Vader, deze eeuwige Vader laat niet toe dat er een haar van mijn hoofd valt zonder Zijn wil. Maar ook dat ik niet sterven zal buiten Zijn wil.

Ik sterf en u sterft…. Omdat aan God iets uit de hand loopt?

Als u sterft is dat omdat de duivel je doodt? Nee toch? Die macht heeft hij niet!

Grijp je er aan vast: Mijn leven is in Gods hand.

Veel eerder zouden we ons moeten afvragen: “Heere, wat bedoelt U? Waarom neemt u zoveel predikanten uit onze gemeenten weg?” Dan ontstaat er een weg om tot persoonkijk en kerkelijk zelfonderzoek te komen. Dan ook kunnen we gaan vragen: “Heere wat wilt U dat ik doen zal”. Als persoon en ook als kerk.  

Voor contact: http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862