Mijn dagboek vandaag, 20 juli 2017

0 Juli

VERTROOST ELKAAAR MET DEZE WOORDEN

Alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. Zoo dan, vertroost elkander met deze woorden.

1 Thess. 4 : 17b, 18 Lezen: 1 Thess. 4 • 2 Cor. 9  Zingen: Psalm 73 : 12

Er heerste in de gemeente van Saloniki een merkwaardige onrust. Lijnrecht tegen de verwachting van Jezus' op-handen-zijnde aankomst, waren er hier sterfgevallen voorgekomen, juist als in den tijd, dat zij Christus nog niet kenden. Nu zouden hun dierbare ontslapenen den groten gloriedag van Jezus’ wederkomst missen. Zijzelf, die nog in leven waren, zouden hen vóór zijn, in de aanschouwing van Jezus' heerlijkheid. Daarom heeft Paulus, met het beeldend materiaal der profetische Schriften hun verhaald over Jezus' toekomst. Die in Christus al tot heerlijkheid bevorderden komen in niets bij de nog levenden ten achter; immers, op den jongsten dag zullen zij opstaan en zoo mede-beleven Jezus’ aankomst. En het wezenlijke, het heerlijkste van alle heerlijkheid zal zijn: dan zullen wij altijd met den Heer wezen!

Dat is de hemel, met Christus in God te zijn, volkomen, storeloos, voor eeuwig.

Deze verwachting oefent in ons leven een richtende, heiligende kracht. Gods Geest, die heilig is en heilig maakt, trekt er ons, telkens opnieuw, door aan den kant van Hem, op Wien wij hopen. Het „altijd" van straks vindt in dit leven tegenover zich een „niet altijd met den Heere zijn", dan, als het geloofscontact niet actueel is en wij arm zijn, ondanks onzen rijkdom, en ellendig, ondanks onze verlossing, ontrouw en eigenzinnig, ondanks ons Christus toebehooren. Maar de Heilige Geest verlevendigt en sterkt weer ons geloof en vergewist ons, dat Christus hier altijd met ons is en wij straks altijd met Hem zullen zijn.

Zoo dan, vertroost elkander met deze woorden!

Wilt u contact:     CONTACTPAGINA