KRUININGEN.... KRUININGEN....

WAS HET MAAR KRUININGEN ALLEEN

JA! Ik ben het met je eens….: Ik dacht een paar dagen geleden, na het lezen van de gebeurtenissen in Kruiningen niet aan een bepaald merk kerk.... Maar ik dacht aan het lichaam van Christus... dat is Zijn gemeente toch? En ik dacht aan een boekje dat ik jaren geleden eens heb gelezen. Dat ging over wolven in de natuur. Eén van de huilende bende was verscheurd door groot die, ik geloof van een beer. Maar dat weet ik niet zeker. Weten jullie wat die wolven toen deden? Angstaanjagend, klagelijk 'janken'..... Hun gehuil was in de verre omtrek te horen... Er was verdriet en pijn in de troep... Dat mis ik zo heel erg bij alles wat geschreven wordt over de problemen in de kerk. We zijn veel minder dan deze troep verscheurende wolven. We huilen niet omdat het lichaam van Christus verscheurd word... We huilen niet omdat er broeders en zusters totaal in de wanhoop terecht komen door de pijn die ze lijden in en aan de kerk.... We huilen niet, we janken niet, en.... het ergst: We bidden niet om ontferming en genade. We buigen onze hoofden niet als schuldige mensen die geen liefde voor de ander op kunnen brengen.... We bijten, beschuldigen, lasteren, veranderstellen, denken, en laten de haat toenemen! Ja, ik heb het over diverse dingen in kerken als; PKN, Ger Gem, HHK, GKV, Ger Gem i Ned, etc…. en niet over sekten of zo. Het gaat over kerken waar de Bijbel zo goed bekend is. Waar de taak van de prediker duidelijk is. Waar iedereen weet dat we elkaars dienaren zullen zijn. Dat Jezus zegt dat we zelfs onze vijanden lief zullen hebben. Waar moeten onze jonge mensen naar toe met hun vragen. Wie avonden verzorgd voor jongeren wordt als een sektariër in de hoek geworpen. Afgeschreven in zijn of haar kerk. Wie begrijpt vandaag de vragende ogen van jongens en meisjes die de volwassenheid intreden? Wie heeft raad voor vaders en moeder met grote moeite en zorgen over hun kinderen die eindeloos in de knoei zitten over alles wat er in de kerken gebeurd? Wie heeft er nog een boodschap vanuit de kerk aan de wereld. Wie zal de arme man of vrouw die nooit van God heeft gehoord vertellen over de liefde van Christus? Wie, o wie, durft er mee te doen om te bidden en de minste te zijn? Te bidden tot onze Vader in de hemel, te bidden tot de Heiland van de wereld die Zijn leven gaf voor zondige mensen... in plaats van met Bijbelwoorden mensen te doden...? Soms denk ik: "De kerk is de jongeren zeker liever kwijt?" “De kerk heeft zeker geen oog meer voor de wereld om haar heem?” Jezus zei: U zult Mijn getuigen zijn. Of wilt u nog iets anders: Hij zegt ook: U bent het licht ‘der’ wereld….. Eh… wat moet ik lezen voor ‘der’? licht ‘voor’ de wereld of licht ‘van’ de wereld?? Zeg het maar…. En lieve broeders en zusters: onderwijl draait de kermis verder. Het hele wereldgebeuren… Maar ook alle geweld, doodslag. Moord, autobranden, mes-stekerijen, dronkenschap en duizend dingen meer. En de kerk, de gemeente van Christus heeft geen boodschap meer… Moeten we zo verder? U of jij hoven niet te reageren op dit stukje ontboezeming. Ik moest het even kwijt. We gaan weer ons best doen om in de komende winterperiode met jongeren en ouderen na te denken over de vragen in het geloofsleven. En op die manier hopen we een klein beetje dienstbaar te kunnen zijn binnen de wereld van vandaag.
Jonge mensen, jonge ouders, kom op! Recht je rug en zoek de Heere God. Hij ziet naar je uit. 
Ja, naar jou!
Gods zegen! Evangelist Jan van Dooijeweert

Over denken......

Zij hoeven niet te denken....!!!

MAAR WIJ ALS MENSEN WEL!!!
Iedereen bedankt voor de reacties op mijn artikeltje "KRUININGEN" 
Nu ben ik een twee-mens: diep beschaamd voor alles wat er in de kerken gebeurd.... EN erg gelukkig met alle meedenken. Maar daarmee zijn we er niet.
Die grote dieren in het weiland (koeien) hoeven nooit te denken. Dat doet een ander voor hen. Maar daarmee kom je er als mens niet. Zeker ook niet als jong mens, jong volwassene...
We moeten nadenken over de tijd waarin we leven! 
HET IS EEN VRESELIJKE TIJD...
Ja dat weet ik al: "Salomo zei dat ook al, en mijn opa ook".
Exact! Maar er is nooit een tijd geweest als deze. De hele wereld breekt openlijk met de Heere God, de Schepper. Zelfs in de kerken die een Bijbel als uitgangsboek gebruiken.
De wereld kreunt en kraakt van oorlog, honger, vluchtelingen, moorden, steekpartijen, overvallen, bank kraken, aanrandingen, porno, drank, overspel... Het hele arsenaal van de duivel wordt ingezet om de wereld helemaal in handen van de duivel te spelen.
Aan Jezus hoef je niet meer te denken. Dat is voor ouwe mensen. Achterhaald...
Ja? Denk je dat ook???
Echt niet waar hoor! Hij bestaat echt en God ook!
In de Bijbellezen we dan dat God er soms zo genoeg van had dat Hij zei: "Ga dan je gang maar!
Ik ben daar ook nu wel eens heel bang voor. 
Daarom een oproep aan alle jonge mensen: Laat je wereld niet verknoeien en verkopen aan alle boze machten! Ga op je knieën. Ga roepen tot God. En ga strijden. Ik vind het heel indrukwekkend in Openbaring 2 en 3. Daar staan 7 brieven in. En in elke brief gaat het over strijden!
Er moet gestreden worden. Dit is een heel persoonlijk strijd. Niet tegen dominees of kerkelijke leiders. Niet tegen je ouders of wat voor vorm van gezag ook. Maar tegen de zonde, tegen alle verkeerde gebruiken die gegroeid zijn, ook in de kerken.
Doe mee, laten we samenspannen om de Heere onze God aan te roepen om Zijn machtige hulp. Smekend of Hij het wil geven dat we als kerken een lichtpunt worden in de wereld. Naar buiten toe getuigend over Jezus en Zijn dienst. Naar binnen toe (de kerk in) herinnerend aan de dingen die Jezus Zelf gezegd heeft.
Evangelist Jan van Dooijeweert
Voor contact: http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862