Vakantie mag je vieren

VAKANTIE: 

Voor heel veel mensen is de vakantie het hoogtepunt van het jaar. Vergeten alle rompslomp van ons werk. Vergeten alle strakke lijnen van elke morgen zo laat op staan, zo laat eten, zo laat wegrijden….

Zowel ouderen als jongeren kennen dit probleem. 

Heeft u, heb jij er wel eens over nagedacht wat er vaak fout zit bij ons vakantie-denken? We werken en werken en zwoegen…. en straks is het vakantie. Waar gaan we heen… wat gaan we doen… Gaan we met iemand samen… Maanden van te voren moet alles al geregeld zijn. Ja, dat moet want anders is er niets meer te vinden…

 Wat is het probleem?  We leven er naar toe! Naar de vakantie toe. Die blijft steeds in onze gedachten als een heerlijkheid die er aan komt. En dan is het zover…. en we gaan… en we genieten… Buitengewoon. Wat is het hier mooi! Wat heerlijk om hier te zijn….

 Wel eens over nagedacht dat dit een heel verkeerd systeem is?

Dit: We leven naar de vakantie als een eindpunt. Heel jaar hard werken en dan heerlijk een paar weken vrij.

Maar je moet het omdraaien: Een paar weken vrij, heerlijk doen waar je zin in hebt, genieten van de natuur (Gods natuur) en dan met nieuwe kracht er tegenaan. Zie je het verschil.

Met de dagen van de week is het al net zo. Veel mensen leven iedere week naar het weekend toe. Het weekend is op deze manier een soort van afsluiting van de week. Je leeft er naar toe om dan even je werk te vergeten. Uit te rusten….

Draai het eens om. Ook iedere week. Dan komt er bij het wekelijks gebeuren een heerlijke dimensie bij: ons geloof.

Als we het omdraaien, in plaats van werken, werken, werken  en dan een weekendje rust en vrijheid… maken we er van: Een dag genieten van de dienst van de Heere. Met ons gezin (of alleen) naar Gods huis, luisteren naar een bemoedigende boodschap, een blijde boodschap….

Nieuwe kracht opdoen voor de nieuwe week. Dan ga je ervaren wat een rijkdom het is om de week zo te beginnen. Helaas hebben dan veel mensen van die heerlijke ontspannen dag, een kwelling gemaakt. Dat mag niet, en dat niet.... dit moet je zo doen en dat zo… En de heerlijke reuk is van die bijzondere dag af.

Begin er eens mee om die eerste dag van de week weer de geur en de kleur te geven waar die dag recht op heeft. Geen “verbodsdag” maar een zegen die God ons geeft.

Een dag van blij gedenken: Jezus stond op uit het graf. Hij overwon de dood. Daarom wordt ons leven niet meer gekweld door angst voor de dood. We mogen de jubel aanheffen op de dag van de Heere van dood en leven.

Wat een verkwikking: Een nieuwe week beginnen met een loflied op onze lippen: “Jezus leeft!” Hij geeft kracht voor de nieuwe week. Hij staat aan onze zijde in de stormen van het leven. Maar ook in het werk dat we mogen doen.

Hij, de “Levensvorst”.

Job had het begrepen dwars door alle nood en verlatenheid heen schreeuwde zijn ziel het uit: “Mijn Verlosser leeft”.  Weet je dat er in het Hebreeuws iets heel indrukwekkends staat: “  חי  “ - “chay” =  “levend, in leven”.

We mogen daarom vertalen: “Mijn Verlosser is de Levende”.  Hij is de “Heer” van de eerste dag van de week, en dat wil Hij ook zijn van de hele week die daarop volgt.

Met hoeveel vreugde mag je dan de week in gaan!  Met die vreugde mag je ook straks van je vakantie terugkomen!

Ga met deze gedacht leven in je vakantie. Dan heb je straks geen kater als je weer naar huis kom. Dan mag je met vreugde de Heere danken voor de rust die Hij je gaf. Dan mag je ook weer met vreugde beginnen in het werk dat Hij je gaf.

 

Het is goed om de HEERE te loven

en voor Uw Naam psalmen te zingen,

Allerhoogste;

in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen

en Uw trouw in de nachten,

op het tiensnarig instrument en op de luit,

bij snarenspel op de harp.

Want U hebt mij verblijd, HEERE,

met Uw daden;

ik zal vrolijk zingen

over de werken van Uw handen.

HEERE, hoe groot zijn Uw werken,

zeer diep zijn Uw gedachten.

Psalm 92 in de Bijbel

 

Of in berijmde versie:

t Voegt ons met blijde klanken,

Door 't voorbedachte lied,

Hem, die het al gebiedt,

Op harp en luit te danken.

Gij hebt door Uw vermogen,

O HEER, mijn hart verheugd;

Ik zal, verrukt van vreugd,

Uw grote daân verhogen.

 

Heel fijne vakantie, waar je ook bent!

En straks bij leven en welzijn weer een vreugdevol begin.

Vergeet je trouwens niet dat er veel mensen zijn die geen vakantie kunnen houden! Zieken, ouderen, eenzamen, armen, alleenstaande die geen mens hebben om vreugde mee te delen. Gebrekkigen van lichaam of geest. Vergeet de thuisblijvers niet in je gebed.

Groeten van Jan en Nellie