Informatieve pagina

VERDIEPINGS – AVONDEN

over geloofsvragen

met Evangelist Jan van Dooijeweert

 

 

GEHEEL NIEUWE OPZET:

STUDIE-AVONDEN VOOR JONGE MENSEN

In overleg met verschillende mensen hebben we besloten om in het komende winterseizoen “STUDIE-AVONDEN”  te gaan houden.

De vraag naar praktische invulling van veel kreten en uitdrukkingen die we in de kerk horen, is groot. We hebben dat in de afgelopen periode weer sterk ervaren op onze “Thema-avonden”.

Dit heeft ons doen komen tot het  besluit om speciale avonden te organiseren.

Dit worden geen Evangelisatie-avonden, geen kerkdiensten, geen jongeren-avonden maar gewoon avonden voor belangstellenden van alle leeftijden. Vooral gericht op jonge mensen die in de opvoeding van hun kinderen met zoveel vragen in aanraking komen, die vaak in strijd zijn met de Bijbel en ons op de Bijbel gestoeld geloof. Hoe ga ik met deze dingen om? Dat is een vraag die veel mensen in onze tijd bezig houdt.

We willen jonge mensen (maar ouderen) graag helpen om een weg te vinden in de wirwar van vragen en puzzels binnen het kerkelijk leven. Voorbeelden uit de praktijk zullen ons daarbij ten dienste kunnen staan.

In overleg met enkele mensen van een plaatselijke gemeente, of van een Bijbelstudiekring, of van een jeugdvereniging, of wat voor  groep ook, stellen we een programma samen voor 1, 2 of 3 avonden over één of meer onderwerpen die door u gekozen worden, die bij u sterk in de belangstelling staan.

Aan deze avonden geeft u in uw omgeving aandacht als “OPEN AVONDEN”. Dat wil zeggen; avonden waar iedereen welkom is. Ongeacht van welke kerk iemand is. We houden deze avonden “laagdrempelig” en “Cristo-centrisch”. Dan kan iedereen ook echt meedoen.

We zullen voor deze avonden een vrije gift in een collectezak op prijs stelen om de kosten te dekken van eventuele zaalhuur, gebruik papier o.i.d.

De vraagstukken die we gaan behandelen zullen niet theologisch of dogmatisch van opzet zijn maar juist heel praktisch.

Het kunnen onderwerpen zijn in samenlevingssfeer, over de leer van de Bijbel, over ingrijpende onderwerpen in de prediking, vragen van intiem persoonlijk aard, vragen over heiliging van het leven, enzovoort, enzovoort.

Heeft u, heb jij, belangstelling voor deze avonden; wacht dan niet maar neem nu al contact met ons op. Dat kan bijvoorbeeld door middel van onze website:

http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862

Of stuur een mail of een appje.

Tot later, een hartelijke groet en Gods zegen.

Evangelist Jan van Dooijeweert