Informatieve pagina

VERDIEPINGS – AVONDEN

over geloofsvragen

met Evangelist Jan van Dooijeweert

 

 

Ik ben geschrokken van de vele vragen die er zijn op het gebied van ons geloof. Vooral bij jonge mensen. Dit heeft me aangemoedigd om voor de komende winter weer klaar te staan om overal heen mee te werken aan avonden over vragen over ons geloof.

We hebben als jonge mensen veel om hoog te houden. Straks hebben we kinderen, of nu al? Die kinderen worden groot. En wat dan? Niets meer weten van ons geloof?

En wij zelf? Met de handen in het haar staan omdat we niet weten wat we onze kinderen moeten antwoorden op hun vragen. Er is zoveel onzin over ons geloof in de omloop. Zoveel onduidelijkheid. Zoveel onbegrip, zoveel twijfel en storm in het hart.

 Ga het deze winter te lijf! Doe er wat aan!

Neem de tijd om een avond te organiseren. Neem de tijd om je te verdiepen in het Woord van God. Laten we met elkaar optrekken om meer te weten over de Heere en Zijn dienst. Er is oveel dat daar mee te maken heeft. Maar er is ook zoveel dat wij kunnen verbeteren. In de omgang met elkaar. In de zorg voor de ander. In de contacten met cursisten en leerlingen op school. Predikanten met hun gemeenteleden. Kerkenraden op huisbezoek. Ouders met hun kinderen. 

Er zijn heel veel avonden voor jongeren. Die liggen vaak in de sfeer van een stukje studie en een stukje ontspanning. Prachtig!

Onze THEMA-AVONDEN zijn helemaal gericht op de vragen die u heeft. We willen u op die avonden helpen om beter de weg te vinden in Gods Woord, maar ook om duidelijker antwoord te vinden op de vragen bij uzelf. Het zijn avonden die niet uit een stichting voortkomen. Avonden waar ook elke dominee of kerkeraadslid welkom is. Zowel jong als oud voelt zich er thuis. We beginnen met ene kopje koffie of thee. Er is gelegenheid om vragen te stellen. 

Het is niet belangrijk met hoeveel mensen je bent. Als u een ruimte hebt om samen te komen en u nodigt mensen uit, dan kom ik graag een avond om te spreken over geloofsvragen ( en ik breng mijn vrouw mee)

Onderwerpen draagt u zelf aan. Kosten voor zo’n avond voor mijn deel zijn niet veel: alleen de benzine. We houden gewoon een collecte om alles te kunnen betalen.

We hebben in dit seizoen nog verschillende avonden beschikbaar. Bel me gerust op mijn mobiel nummer 0651261872

Of leg contact via onze contactpagina.

http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862

Ik hoor graag van u / jou.....

             MEER INFORMATIE OVER DEZE AVONDEN:

WAAROM DEZE AVONDEN?

INFO VIDEO 

VOOR IEDEREEN

CONTACT ZOEKEN

 

Hartelijke groeten en vooral Gods zegen toegewenst

 

De nu definitieve avonden in september:

KRABBENDIJKE:

"GELOOF EN WEDERGEBOORTE"

De Bijbel legt ons uit wat het is

27 september 19.30 uur inloop

Zie de flyer

===================================================

Dan volgt Veenendaal:

Wat zegt de Bijbel over:

“VERGEVING VAN ZONDEN” ?

28 september 19.30 uur inloop

Zie de flyer

====================================================

Jongeren en ouderen van harte welkom!

 

KOMT EEN AVOND BIJ JULLIE HIER OOK TE STAAN?