Christen zijn is een uitdaging

De prijs die Johannes de Doper heeft betaald hoeft u waarschijnlijk niet te betalen...
Alleen vraagt het wat tact en liefde voor uw medemens.

....  voor iedereen....

Voor jou of u die dit leest, wie u ook bent:

-student.....

-huismoeder...

-kostwinner voor gezin...

-leerkracht voor de klas....

-dominee in uw veilige studeerkamer...

-theoloog op de universiteit...

-of aardappelschiller in het cafetaria....

-chaufeur op een vuilniswagen....

-of bewaker van een politicus...

-oudste, ouderling of diaken....

-deken of bisschop...

jongen of meisje....

kortom: .... voor iedereen die gelooft in Jezus Christus (niet alleen om de kost te verdienen of omdat u een titel hebt)

iedereen die de Bijbel kent en er in leest of niet in leest...

Christen ben je niet voor jezelf alleen!

KOM DAAROM UIT JE VELIGE SCHUILHOEK TEVOORSCHIJN!

LAAT U ZIEN EN HOREN... in huis, op straat, voor de klas of op de fabriek. In beschut gezelschap of temidden van tegenstanders: laat u horen! Niet uitdagend of brutaal.... niet als iemand die alles beter weet.....

MAAR.....

Kom op voor de Naam van Jezus!

Laat iedereen weten en ervaren wie u bent.

Nee geen revolutiesfeer kweken... geen oorlog verklaren.....

MAAR...... kom er voor uit dat u/jij bij de Heere God wilt horen. Hij wil dat u kiest. Hij wil dat we echt Christenen zijn. Met kennis van zaken. Dat we niet zomaar iets zeggen maar dat we de waarheid spreken.... "een ieder metzijn naaste". Efeziërs 4:25.

 

UITDAGING 

Jongeren tussen de 18 en 34 jaar, de millennials, lijken massaal over te lopen. Uit een onderzoek van Metro onder zo’n 2000 jongeren blijkt dat 75 procent overweegt naar een psycholoog te gaan.

Millennials lijken het vooral zichzelf moeilijk te maken. De jongeren zijn maar zelden tevreden met zichzelf en vinden het moeilijk om werk en privé gescheiden te houden. Verder zorgen sociale media voor nog meer druk op de schouders.

Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie en psychotherapie aan de Radboud Universiteit, kijkt niet van de cijfers op. „Dat voorspel ik al jaren”, aldus Derksen. Volgens hem ligt een deel van oorzaak bij de opvoeding van de millennials. Ze hebben in hun jeugd te vaak te horen gekregen hoe fantastisch ze wel niet zijn en ondervinden nu ineens dat dat wel meevalt.

 ’Zwakheden’

„Gezien deze cijfers kun je gerust spreken van een epidemie! We hebben een kwetsbare generatie op aarde gezet. Dat komt door de manier van opvoeden, de samenleving die steeds stressvoller wordt en de verslaving aan social media. Ouders vinden alles wat hun kinderen doen fantastisch en stimuleren hen voortdurend, waardoor je narcistische patronen hebt ontwikkeld. Eenmaal op de werkvloer of in de studiezaal komen ze hun zwakheden tegen en blijkt dat ze niet alles kunnen. Dit geeft stress. We hebben tropische vissen opgevoed die in de Noordzee terecht zijn gekomen. Dat is moeilijk. De stress en druk lopen alleen maar op.”

Jan van Dooijeweert; Door onze ervaringen ben Ik het helemaal eens met dit onheilsbericht. Voorbeeld: Een jonge vrouw schreef me "Ik was aanwezig bij uw lezing over geloof. Ik ga iedere zondag 2 keer naar de kerk. Maar ik geloof dat ik helemaal niet geloof, ik weet zelfs niet of ik wel geloof dat God bestaat".   Wat een vreselijke nood spreekt uit deze kreet.

UITDAGING  

Ik geef hieronder een rijtje vragen en opmerkingen door die we in de loop van de tijd binnenkregen. Wat blijkt hier uit? Dat de onkunde onder Christenen heel groot is. En dat terwijl we een Bijbel hebben. 

Wat is er nodig vandaag?  Wakker worden en de Bijbel gaan bestuderen. Met elkaar praten over de dingen van de dienst van de Heere God. Dat kan op allergang gezet worden met behulp van een thema-avond. Maar nog veel belangrijker is het dat we allemaal gaan beseffen dat kerkmuren geen waarde hebben. Dat de theologie niet de leiding heeft, dat mijn  (of jouw) opvatting niet interessant is maar wat zegt de Bijbel.

EEN RIJTJE PROBLEMEN

‘Hoe meer ellendekennis, hoe meer vreugde over de verlossing.’
‘Bewijzen ervaringen de echtheid van mijn bekering'
‘Kenmerken zijn het houvast voor mijn bekering’
‘Als je doet wat je kunt, doet de Heere wat wij niet kunnen.’
‘Bewaar altijd het Bijbelse evenwicht.’
‘Wie vanuit de verte op Jezus ziet zalig.’
‘Preken moeten altijd beginnen met Genesis 3’.
‘Gods almacht is sterker dan de onmacht van een mens’
‘De Heilige Geest geeft door de Bijbel geheiligd onderwijs.’
‘We moeten eerst zelf onderwijs ontvangen voordat we anderen kunnen onderwijzen.’
‘De Bijbel heeft het laatste woord, hoe ver gaat dat.’
‘Wie zelfs maar iets van Jezus kent, kent momenten van zekerheid.’
‘In de heiligmaking leer je echt je ellende kennen.’
‘Moet elke preek over onze zondigheid gaan?’
‘Omschrijf, wat je zeggen wilt, met woorden uit de Bijbel.’
‘Groeien in het geloof is groter worden… en kleiner.’
‘Is ‘geloofszekerheid’ het ‘zeker weten dat ik in de hemel kom’?
‘Is het Bijbels om twijfelend te leve en zalig te sterven.’
‘Zijn hoge kerkmuren een Bijbelse opdracht?’
‘Wedergeboorte en/of bekering?’
‘Evangelisatie is het teken van de echtheid van de kerk?’
‘Een kerk die niet werft… die sterft.’
‘Wonen alle heidenen buiten de kerk?’
‘Kun je, op Bijbelse gronden, Jezus aannemen?’
‘Bekering maakt de prediking tot een bevel.’
‘Kun je jong zijn en met Jezus leven?’
‘Als je Jezus kent, mag je dan wereldse vrienden hebben?’
‘Hoe staat God tegenover jou? – en jij tegenover God?’
‘Zou je vandaag durven te sterven?’
‘Wat is de grootste vreugde van jouw/uw leven?’
‘Kun je als Christen wel genieten van de dagelijkse dingen?’
‘Rechtvaardiging, heiliging, verheerlijking.’ (en de heiligmaking dan?)
‘Gods plan tot redding.’
‘De compleetheid van Jezus werk op aarde.’

Daarom: U / JIJ BENT UITGEDAAGD OM TE HELPEN!

Je kunt hiervandaan ook naar onze contactpagina