Iedereen is vanavond welkom in Veenendaal op onze thema avond.

Het is bijzonder belangrijk om juist in onze tijd na te denken over het doorgeven van Gods Woord aan onze kinderen. Aan de geslachten die na ons komen. Als wij niet doorgeven weten onze achterkleinkinderen al helemaal niets meer.

WE zien dewelvaart groeien, de mensen in ons land worden steeds rijke, de huizen steeds groter, de de ontevredenheid steeds heftiger...

En temidden van diet alles wordt de kerk steeds kleiner.....

WIE ZIJN DE SCHULDIGEN HIERVAN??

Waarom doorgeven

Opdat onze kinderen weten Wie de Heere is, hoe Hij is en hoe Hij wil dat we Hem dienen zullen.

We moeten ‘onze’ kinderen vertellen van de “grote daden van de Heere”  

Van de onuitsprekelijke liefde van de Heere.

Van de trouw van de Heere.

 

We hebben dit als een heilige opdracht meegekregen van de Heere God.

Tot vanavond!

 

VANAVOND  20.00 UUR, inloop 19.30 uur

Wiltonstraat 2a

Zie voor adres: http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/437763899

 

THEMA AVONDEN IN VEENENDAAL  - OPEN AVONDEN VOOR IEDEREEN.

Voor uw/jouw agenda:

Dinsdag 19-02

Donderdag 21-03

Dinsdag 16-04

Donderdag 23-05

Dinsdag 25-06

Donderdag 19-09

Dinsdag 15-10

Donderdag 21-11

Dinsdag 17-12

 

Onderwerpen:

Donderdag 24 januari: Leven uit genade, (wat is genade eigenlijk?])

Dinsdag 19 februari: Het fundament van ons geloof, (de vastheid van mijn leven)

Donderdag 21 Maart: Jezus gebed in Gethsemané. (bad Jezus ook voor Mij?) Lees thuis alvast Johannes 17

Dinsdag 16 april: Vergeving van zonden, is echt waar. (ook al was je leven nog zo verkeerd)

Donderdag 23 mei: Doorgeven aan kinderen en kleinkinderen, (wie gelooft in Jezus, heeft een boodschap)

Dinsdag 25 juni: Ik ellendig mens.... en de enige oplossing, (er is een middel om in vreugde te leven)

 

Nog open (u/jij mag een onderwerp aanreiken):

Donderdag 19 september

Dinsdag 15 oktober

Donderdag 21 november

Dinsdag 17 december

Wiltonstraat 2A Veenendaal zie schets en foto