THEMA AVONDEN IN VEENENDAAL  - OPEN AVONDEN VOOR IEDEREEN.

Voor uw/jouw agenda:

Dinsdag 19-02

Donderdag 21-03

Dinsdag 16-04

Donderdag 23-05

Dinsdag 25-06

Donderdag 19-09

Dinsdag 15-10

Donderdag 21-11

Dinsdag 17-12

 

Onderwerpen:

Donderdag 24 januari: Leven uit genade, (wat is genade eigenlijk?])

Dinsdag 19 februari: Het fundament van ons geloof, (de vastheid van mijn leven)

Donderdag 21 Maart: Jezus gebed in Gethsemané. (bad Jezus ook voor Mij?) Lees thuis alvast Johannes 17

Dinsdag 16 april: Vergeving van zonden, is echt waar. (ook al was je leven nog zo verkeerd)

Donderdag 23 mei: Doorgeven aan kinderen en kleinkinderen, (wie gelooft in Jezus, heeft een boodschap)

Dinsdag 25 juni: Ik ellendig mens.... en de enige oplossing, (er is een middel om in vreugde te leven)

 

Nog open (u/jij mag een onderwerp aanreiken):

Donderdag 19 september

Dinsdag 15 oktober

Donderdag 21 november

Dinsdag 17 december