Voor adres - en tijd - en aanrijden zie hier onder.

DONDERDAG 21 NOVEMBER 19.30 UUR

"HET TEGENSTAAN VAN DE HEILIGE GEEST"

 19.30 u inloop - 20.00 uur begin lezing. 

Voor heel veel mensen is de Heilige Geest een heel onbegrepen Persoon. 

Wie, wat, waarom.....? Voor anderen is het een heel grote vraag of zij soms de "zonde tegen de Heilige Geest" hebben gedaan. Want dan is er immers geen vergeving meer mogelijk. Zo staat het in de Bijbel.

Vanavond gaan we hierover nadenken; met name over twee zaken heel speciaal: Wat is de betekenis van de Heilige Geest voor mij persoonlijk. In de tweede plaats over de vraag of je de Heilige Geest kunt tegenstaan. Bewust of onbewust. En wat voor gevolgen heeft dat voor me?

Iedereen is  welkom op onze thema-avonden in  Veenendaal  .

Het is bijzonder belangrijk om met elkaar na te denken over de kernpunten van ons geloof. 

Er is zoveel dat vragen oproept en ook zoveel dat verkeerd begrepen word.

We zien de welvaart groeien, de mensen in ons land worden steeds rijker, de huizen steeds groter, de ontevredenheid steeds heftiger...

En het geloof wordt steeds minder....Ja? Is dat zo?

De grote vraag is steeds weer: Hoe is het met mijn geloof? Heb ik een relatie met de Heere? Ken ik de Heiland als mijn Zaligmaker?

De andere kant: Is mijn geloofsleven zoals de Bijbel het aanwijst. Hoe staat het met de heiliging van mijn leven?

We gaan er over nadenken op de thema-avonden in Veenendaal.

 

Wiltonstraat 2a Veenendaal

 

Wiltonstraat 2A Veenendaal zie schets en foto