Iedereen is  welkom op onze thema-avonden in  Veenendaal  .

Het is bijzonder belangrijk om met elkaar na te denken over de kernpunten van ons geloof. 

Er is zoveel dat vragen oproept en ook zoveel dat verkeerd begrepen word.

We zien de welvaart groeien, de mensen in ons land worden steeds rijker, de huizen steeds groter, de ontevredenheid steeds heftiger...

En het geloof wordt steeds minder....Ja? Is dat zo?

De grote vraag is steeds weer: Hoe is het met mijn geloof? Heb ik een relatie met de Heere? Ken ik de Heiland als mijn Zaligmaker?

De andere kant: Is mijn geloofsleven zoals de Bijbel het aanwijst. Hoe staat het met de heiliging van mijn leven?

We gaan er over nadenken op de thema-avond in Veenendaal.

 

 

 

25 juni a.s.  20.00 uur, inloop 19.30 uur

Wiltonstraat 2a

Zie voor adres: http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/437763899

 

THEMA AVONDEN IN VEENENDAAL  - OPEN AVONDEN VOOR IEDEREEN.

Voor uw/jouw agenda:

Dinsdag 19-02

Donderdag 21-03

Dinsdag 16-04

Donderdag 23-05

Dinsdag 25-06

Donderdag 19-09

Dinsdag 15-10

Donderdag 21-11

Dinsdag 17-12

 

Onderwerpen:

Donderdag 24 januari: Leven uit genade, (wat is genade eigenlijk?])

Dinsdag 19 februari: Het fundament van ons geloof, (de vastheid van mijn leven)

Donderdag 21 Maart: Jezus gebed in Gethsemané. (bad Jezus ook voor Mij?) Lees thuis alvast Johannes 17

Dinsdag 16 april: Vergeving van zonden, is echt waar. (ook al was je leven nog zo verkeerd)

Donderdag 23 mei: Doorgeven aan kinderen en kleinkinderen, (wie gelooft in Jezus, heeft een boodschap)

Dinsdag 25 juni: Ik ellendig mens.... en de enige oplossing, (er is een middel om in vreugde te leven)

 

Nog open (u/jij mag een onderwerp aanreiken):

Donderdag 19 september

Dinsdag 15 oktober

Donderdag 21 november

Dinsdag 17 december

Wiltonstraat 2A Veenendaal zie schets en foto