Donderdag 20 februari - Kom je ook?

Het is altijd weer boeiend hoe een "thema-avond" zal verlopen. Maar gelukkig kunnen we terug zien op heel boeiende avonden. Boeiend in de positieve zin. De avonden zijn geen avontuurtje dat misschien zal slagen. Het zijn avonden waarop we dieper ingaan op de geloofspunten die ons allen raken.

Met deze gedachte in ons hoofd leven we ook weer naar de avond van donderdag 20 februari toe.

Als de Heere God ons het leven geeft hopen we dan stil te staan bij de "drie-eenheid" van onze God. Nee! We hebben geen drie goden. We hebben EEN GOD - Jahweh. Hij heeft Zichzelf genoemd de "IK ZAL ZIJN  DIE IK ZIJN ZAL" -

De "IK BEN"...... Dat was Hij met de schepping, dat is Hij voor Zijn volk Israel, dat is Hij ook in de onderhouding van de hele schepping. Maar zo is Hij ook in de herschepping van een mens.

Op deze avond zullen we vooral ook stilstaan bij het werk van de Drieenige God. Het werk dat de verschillende personen tot stand brengen in het hart en leven van een mensenkind dat tot geloof in Jezus Christus komt. Hoe leren we deze, onze, God kennen in de wedergeboorte.

Hoe heeft Hij zijn plaats in ons leven. Hoe maakt Hij plaats in ons leven. Er is heel veel dat onze aandacht vraagt.

Over de hele wereld verspreid is er heel veel tegenstand tegen het leerstuk van de Drie-eenheid. Maar toch willen we graag blijven staan op het fundament van de belijdenis der eeuwen.

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

NEE! Het is niet goed te maken tegenover God door te zeggen dat je lid bent van het beste kerkgenootschap van ons land. Je kunt bij God niet in een goed blaadje komen door je best te doen op allerlei terreinen.  

Het gaat er om hoe je verhouding is met de Heere God Zelf. Of je Hem kent zoals Hij is, zoals Hij Zich bekend maakt in de Bijbel. Het gaat er om of u, of jij, Jezus kent als Verlosser. Of je de krachtige werking van de Heilige Geest hebt ervaren in je leven. Of je door God de Vader aangenoen bent als Zijn kind. 

Met deze dingen heeft de drie-eenheid van God te maken. Hoe? Waarom? Ook voor mij?  

Het is bijzonder belangrijk om met elkaar na te denken over dit kernpunt van ons geloof. 

Er is zoveel dat vragen oproept en ook zoveel dat verkeerd begrepen word. Het vraagstuk van de drieeenheid van God is één van die speerpunten waar veel, ja heel veel, aan vast zit. En waarover heel veel verkeerde opvattingen en gedachten in omloop zijn.

We zien de welvaart groeien, de mensen in ons land worden steeds rijker, de huizen steeds groter.... maar de ontevredenheid word steeds heftiger...

En het geloof word steeds minder....Ja? Is dat zo?

Die vraag word steeds indringender, en daarmee ook die andere vragen: "Hoe is het met mijn geloof? Heb ik een relatie met de Heere? Ken ik de Heiland als mijn Zaligmaker?"

Hoe stormachtiger het leven word, hoe chaotischer de wereld word, hoe belangrijker het is dat ik met twee voeten op een vast fundament sta.

Voor velen is het een nijpende zaak: "Is mijn geloofsleven zoals de Bijbel het aanwijst. Hoe staat het met de heiliging van mijn leven? Met Wie heb ik te maken; met God de Vader of met God de Zoon. Wat voor betekenis heeft de Heilige Geest voor mijn leven?"

We gaan er over nadenken op deze thema-avond.

Kom gerust een keer luisteren en mee denken; iedereen is welkom op deze thema-avond. 

 

WAAR? 

Wiltonstraat 2a Veenendaal

Heeft u, heb jij, nog vragen?

Klik hier: http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail