Christelijk geloof aan de hand van de Bijbel - Studie pagina's

Er zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen. Een deel daarvan bestaat uit vragen die u aandraagt. Ik heb verder een hele rij met onderwerpen liggen. Op deze manier wil ik graag proberen om vooral de jonge mensen een beter zicht te laten krijgen op de Bijbelse leer omtrent Jezus Christus en het geloof in Hem.

Ook mensne die de Bijbel niet of niet goed kennen mogen vragen stellen.  

ZELF EEN ONDERWERP AANREIKEN KLIK HIER

 

Het laatste bericht staat hier bovenaan.  Hoe verder naar beneden; hoe langer het geleden is dat het hier is behandeld.

STRUIKELBLOKKEN: 

Toen ik de eerste keer aan het Heilig Avondmaal geweest was kreeg ik van de kerkenraad de vraag: "Bent u uitverkoren?" 

Mijn antwoord was heel kort en vanuit een heel verbaasd gevoel: "Dat weet ik niet, ik hoop het". Het antwoord was verpletterend: "Dan mag u ook nog niet aan het Avondmaal". 

Is dit waar?

Nee! Het Avondmaal is niet ingesteld om naar voren te gaan in de kerk om te laten zien dat je uitverkoren bent. Of om te demonstreren dat je een kind van God bent. Het heeft een heel ander doel. In het bekende oude Avondmaals formulier staat dat het is om te belijden dat ik midden in de dood lig. Dat ik geen andere hulp heb dan de Heere Jezus. Waartoe heeft de Heland het Heilig Avondmaal ingesteld? Om met elkaar de dood van de Heere Jezus te gedenken. Hij heeft het ingesteld om het in de gemeenten met vreugde te vieren.