Vergeelde bladzijden....Wij lezen dit jaar, onder anderen, een heel oud dagboekje. We kunnen niet echt vinden wanneer het gedrukt is. Ook kennen we de schrijvers niet. Maar het is uitgegeven voor de tweede wereldoorlog. Dat merken we aan bepaalde stijlvormen en dingen die genoemd worden.

 

 Lees met ons mee!

 Jonge mensen zullen zeker lachen om de verschillende vreemde woorden. Bijvoorbeeld  "menschen". Ja, zo schreven we dat toen. Maar onze taal leeft, dus verandert ze ook. Lach er een keer om en vergeet nu eens al die bijkomstige dingen en lees wat er staat, wat de schrijver je mee wil geven. Het is echt de moeie waard om het te ontcijferen naar de taal van vandaag. En vooral: het maakt je vertrouwd met het Woord van God.

Voor eventuele vragen of toelichting kun je bij ons terecht via de contactpagina: klik hier

Ook voor eventueel commentaar.

We zullen regelmatig een nieuwe bladzijde boven de oude zetten. Zo blijft de eerste bladzijde altijd de nieuwste.

 Lees met plezier en..... met ZEGEN!