Licht in de donkerste dagen

Eén van de ergste dingen in deze pandemie-tijd is de angst die heel veel mensen gevangen houdt. Angst voor de dingen die gaan komen. Angst voor hun leven, angst voor hun baan, angst voor het onderwijs, angst voor faillissement. 

Een ander beangstigend iets: Allerlei schrijverij over fouten bij de regering, fouten bij Rutte en de Jonge. En wat denk je van de schrijverij van mensen die alles beter weten. Dat had zo gemoeten en dat zo.

De derde groep is misschien nog wel erger: “Corona is een teken van de eindtijd”. De injectie is het getal 666. Alles wat gedaan wordt is in dienst van een select groepje schatrijke mensen, die, in dienst van de duivel van de wereld één grote chaos willen maken.

 

Lieve broeders en zusters lees in Gods Woord en laat je troosten en bemoedigen. Bij onze God is hulp en kracht. Verwachting, troost en hoop voor de toekomst. Het volk Israël heeft dat vaak ervaren. Ook in dit gedeelte van de Bijbel.

We duiken even ruim drieduizend jaar terug in de geschiedenis. Het nageslacht van Jakob zit als een slavenvolk in Egypte. De Heere God heeft Mozes geroepen om hen uit dat land te verlossen.
Met allerlei tekenen en wonderen tracht Mozes op Gods bevel het hart van de farao te vermurwen om het volk te laten trekken. Zware plagen treffen het land. Hagel, kikkers, luizen, ziekten en ook natuurverschijnselen zoals in dit gedeelte van de Bijbel:

 “Toen zei de HEERE tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, en er zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal. Als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, werd er een dikke duisternis in het ganse Egypteland, drie dagen. Zij zagen de een de ander niet; er stond ook niemand op van zijn plaats, in drie dagen; maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen”. Exodus 10:21-23

 

Het is een heel indrukwekkend gedeelte van de Bijbel. Het heeft ook heel veel te zeggen voor onze Corona-pandemie-tijd…..  Farao wil het volk, ondanks verschillende tekenen, niet laten vertrekken. Dan laat de Heere God een dikke duisternis over Egypte vallen. Drie uur lang. Duisternis die je kon snijden. De één kon de ander niet zien. Er waren geen bomen of huizen meer te onderscheiden. Zwarte nacht. Inktzwart.

Maar…. In de huizen van de Israëlieten was het gewoon licht. Wat zuilen ze hun ogen hebben uitgewreven. … Daar aardedonker… hier bij ons licht… stralend licht.

 

Zo mag het vandaag ook zijn! De wereld is in enkele maanden tijd veranderd in een grot vol duisternis en ellende… We zuchten onder de Corona perikelen. Avondklok, gesloten winkels, geen visite, lege kerken…… Niet meer knuffelen…. Geen handen schudden…… Miljoen vragen en nog meer. Hoe lang gaat dit duren? De vaccinatie schiet ook  niet op. Als we nou eerst maar een prik gehad hebben…. Want….de derde golf komt er aan!!!!!

Dreigend vliegen de woorden door de radio en tv. “Houdt je vast want het wordt nog veel erger dan het geweest is”. De lockdown moet gehandhaafd blijven. Of…. Strenger worden?? Het wordt nachtelijk donker. Veel mensen kunnen het niet meer aan. Zuchten en kreunen zonder uitzicht….

Iemand zei heel diep zuchtend: “Wat moet dit toch worden?”…..En hij keek alsof hij net zijn doodvonnis had horen voorlezen.

 

O ja…. De duisternis in Egypte….. In de huizen van de Israëlieten:  “maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen”.

Hoe kan dat nou???   Heel eenvoudig: Dat deed hun God! Zo werd Israël een schijnend licht in de duisternis van Egypte. Een stralend, helder licht.

Zo mag de gemeente van Jezus Christus ook een stralend licht zijn in de duisternis van deze Corona tijd. Gods kinderen mogen een lichtgemeente zijn. Zonder zo over bezorgd te zijn! Jezus Zelf zorgt voor hen. Temidden van alle duisternis van de Corona pandemie, mag er licht zijn in ons leven als we de Heiland kennen.  “Mijn troost is dat er geen haar  van mijn hoofd vallen kan zonder de wil van mijn hemelse Vader”…..

Dan hoef ik toch niet vol angstige vragen te zitten! Gelukkige mens, gelukkige man, gelukkige vrouw, gelukkig meisje, gelukkige jongen, gelukkig mens die als een kind op de Heere vertrouwd. U zal geen kwaad genaken, de Heere zal u bewaken!

Ja, maar als ik dan toch Corona krijg? Dan is de Heere er toch nog om u bij te staan, te helpen, te beschermen…. Of op te nemen in Zijn heerlijkheid. Paulus riep het uit: Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God.

“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere”. Romeinen 8:37-39

 

Zie je hoe het licht schittert in deze tekst!

Schittert het zo in uw leven? Schittert het zo in jouw leven?

Dat zijn de belangrijke vragen voor vandaag en morgen en ook voor de verdere toekomst. Is er licht in de woning van uw hart, van jouw hart. Dat kan ook vandaag hoor! Dat is de hoop en tevens de zekerheid van het leven. Nergens is deze troost te vinden dan bij Jezus alleen.

Het hoeft niet donker te zijn in je leven. Je hoeft niet somber te zijn in je woorden. Je hoeft geen angst-duisternis in je hart te hebben. Je hoeft niet bang te zijn… Als je God maar kent en van Jezus bent. Dan is er licht in je leven. En dat mag je uitstralen ook! Onze God heeft Zelf het licht geschapen…. En Hij kan en wil het ook ontsteken in uw en jouw hart. Dat is het positieve element van ons geloof.

Nooit somber, nooit angstig, nooit moedeloos…. Maar opzien tot God in de hemel, de Almachtige, Die alles leidt en bestuurt. Die ons leven in Zijn hand heeft.

Nee! Hij zegt nooit: “Leef maar raak”. Zeker niet. Maar Hij fluistert je wel in je oor: “Wees gerust Mijn kind, Ik ben met u, Ik ben met jou”.

Dat is geen “gemakkelijk Evangelie”, maar dat is het Evangelie dat de Bijbel ons leert. Vertrouwen op de Heere God en rustig met Hem leven in makkelijke, maar ook in moeilijke of zelfs zeer moeilijke dagen of weken….  Hij is getrouw, Hij heeft ook  nu alles in handen…    

 

Wat de toekomst brengen moge

Mij geleidt des Heeren hand

Moedig sla ik dus de ogen

Naar het onbekende land

 

http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862

 
 
 
What do you want to do ?
New mail