De Heere is waarlijk opgestaan...!

Pasen 2021

 

 

En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee.

Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf.

En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet.

En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.

 

Wij wensen u en jou een heel gezegend Pasen toe. Pasen in de Corona-tijd, is heel bijzonder! Weet in alle stormen: “Jezus leeft”. Zoek de Levende niet bij de doden….. Jezus leeft en wie in Hem gelooft zal eeuwig met Hem leven.

Hartelijke groeten en iedereen bedankt voor de zegenwensen die we van u en jou ontvingen!

Jan en Nellie van Dooijeweert

Houd moed, zelfs het diepste dal heeft een open bovenzijde!

Ook aan deze tijd van Corona, Covid 19..... komt een einde. Vergeet niet dat de Heere onze God boven alles staat! Waarom zou Hij dan niet boven deze pandemie staan?... Het is niet nodig dat wij alles begrijpen kunnen. God is groot en we begrijpen Hem niet... In de moeilijkheden niet maar ook in de zegeningen niet. 

Daar is Pasen toch vol van! Jezus wordt door God opgewekt uit de dood. Hij mag het graf achter Zich laten en ons het leven geven.

Vrees niet..... Zo klinkt het tegen de vrouwen die in het graf naar Jezus gaan zoeken. "Hij is hier niet! Waarom zoek je Hem bij de doden?" Dat kunnen we vandaag ook tegen veel mensen zeggen: Waarom zoek je je hulp toch bij de mensen, die kunnen van alles, en ze denken dat ze alles wel kunnen. Het staat zelfs op grote borden langs de autowegen:"Samen worden we Corona de baas". Let vooral op dat "SAMEN"! Of er bij de mensen zoveel samenwerking te vinden is. Elkaar verdenken en beschuldigen, elkaar in de hoek zetten en de pas afsnijden; dat kunnen we en dat doen we ook iedere dag weer opnieuw.

Pasen zegt ons: Als je Jezus kent heb je nooit gevaar te vrezen, dan hoef je nooit bang te zijn of angstig weg te kruipen. Hij zorgt voor al de Zijnen.