De Bijbel is een bijzonder boek!

Ja! 

De Bijbel is een bijzonder boek. Heel oud, heel moeilijk, boven partijen verheven, wordt door veel mensen gebruikt als hun levensboek.... De Bijbel is tijdloos maar aan de andere kant is het een boek voor alle tijden. De vrouw van keizer Nero las er in, maar ook de arme zwerver die niemand heeft en op straat moet slapen.

Staat u, sta jij, er wel eens bij stil dat de Bijbel het Woord van God is? En... dat de Bijbel een rechtstreekse boodschap aan jou heeft, en aan u? En... dat alles wat in de Bijbel staat echt waar is? En... dat je in de Bijbel lezend zo heel veel kunt leren? En... dat je zonder de Bijbel God niet echt kunt leren kennen? En... dat je zonder Bijbel helemaal niet weet Wie Jezus eigenlijk is? En... weet je dat je gedeelten van de Bijbel hebt die gewoon voor ons nu geschreven lijken? 

Een van die gedeelten is Genesis 26:17 en 18: "Toen ging Izak vandaar weg en hij sloeg zijn kamp op in het dal van Gerar; daar bleef hij wonen. En Izak keerde terug en groef de waterputten weer op die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. Hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had".

Wat een bijzondere geschiedenis. Lees het nog eens rustig door. Het is maar heel kort maar het zegt zo veel. Juist ook naar ons toe, vandaag. We leven in een heel turbulente tijd, een turbulente wereld. Dat ligt niet alleen aan de Corona of Covid 19 pandemie. Er is veel meer aan de hand. Ons land en heel Europa, maar ook andere delen van de wereld zijn losgeslagen van hun wortels. Er waren Katholieke mensen, er waren Protestanten (Gereformeerd, Hervormd, Evangelisch, Pinkster, Afgescheiden, maar allen hadden één ding dat hetzelfde was: Zij hadden een Bijbel. Nee! Zij hadden DE BIJBEL. We geloofden allemaal in het Woord van God. We legden het op verschillende manieren uit, we hielden op verschillende manieren onze kerkdiensten of samenkomsten, maar we putten uit dezelfde bron. Ons land was een Christelijk land. Daar hoefde je geen regels voor te maken. We leefden als een Christenland. Wie niet bij een kerk hoorde paste zich aan, aan zijn of haar omgeving. Eeuw na eeuw was er ook felle tegenstand tegen de gemeente van Jezus Christus. Dat werd door de duivel gevoed. Vele plannen zijn gemaakt, veel pogingen gewaagd om het Christelijk geloof weg te krijgen. In werkelijkheid was dit de haat tegen God. Dat zit in een mens, dat hoort bij zijn natuur. Tegelijk is het voor een mens ook onmogelijk om zonder religie te leven.

En toen kwam Corona! Er zijn duizenden helderzienden opgestaan. En nog eens een keer duizend "echte" profeten. Ja, dat willen ze graag dat iedereen gelooft dat zij een echte profeet zijn.... Dan hebben we nog de complotdenkers, die alles wat door de regering gezegd wordt, in twijfel trekken en bestrijden. En wat te denken van de vele doemdenkers? Het zal niet zo lang meer duren dan stort de hele boel in elkaar... En allerlei verhalen meer.

Maar al die lieve mensen vergeten het belangrijkste: Het zelfde doen wat Izak deed. Hij ging in Gerar wonen. Dat was een naar land voor herders met hun kudden. De waterputten waren door de Filistijnen (de vijanden van Israël) dichtgestopt. Hoe kom je dan aan water. Izak vond het heel simpel: De putten open maken alles er uithalen en weer gebruiken. Het waren de putten die vader Abraham vroeger had gegraven. Zegen van vroeger. Rijkdom van vroeger. Maar nu konden mensen en kudden weer drinken en leven. Dat was slim van Izak! Naar Nederland overgezet: We zitten in de misère. Tot en met. Er is geen uitkomst te vinden. Corona heeft alles op zijn kop gezet. Niets is meer zoals het vroeger was. De hoofdzaak waardoor dit allemaal ontstaan is….. is niet Corona. Maar het komt doordat we God hebben verlaten. De Bijbel is voor de mens van vandaag een oud stoffig boek. Wie gaat daar nu nog in zitten lezen. Ja, die duffe mensen op de Bijbelbelt, die zijn niet wijzer. Die blijven aan die oude dingen vast houden.

Wat wij nu zouden moeten doen? Net als Izak. Oude waarden weer opzoeken. Hij groef de putten weer open en er was vreugde. Heel veel vreugde en voorspoed. Dat ou bij ons nu ook gebeuren. Als we eensgezind de oude levensbron weer op zouden zoeken. Ik bedoel de Bijbel! Gaan lezen in dat boek van God. We zouden verrast ontdekken dat het levend water is. Levenswater. Behalve er in te lezen zouden we er ook naar moeten luisteren. De Bijbel heeft zo’n indringende boodschap. Hij probeert ons niet bij een kerk te krijgen of bij een mooie groep. De Bijbel roept op om naar God Zelf te gaan, naar Jezus de Zaligmaker van de wereld, Zaligmaker = gelukkig maker. Maar dan wel heel speciaal gelukkig. Gelukkig voor nu, ons tijdelijk leven en voor later, na ons sterven. We laten een rijke bron om te kunnen leven, gewoon liggen  waar die ligt. Terug gaan naar God met heel ons volk dat zou ons heel gelukkig maken.

Is het kruis gebroken? Nee! Maar wij hebben als land en volk ons los gerukt van de Bijbel en daarmee ook van God. Veel jonge mensen voelen de pijn veel erger dan de ouderen. Ze hunkeren naar een eerlijk woord. Zij verlangen er naar om met God te leven. Moeten we dan als ouderen niet naast hen gaan staan. Hen helpen in alle tegenstand die er momenteel is voor de gemeente van jezus Christus.

CONTACT ZOEKEN?  Knip en plak deze link   http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862